Eksitasyon yon moun santi andedan li ki pouse li anvi fè yon bagay e tout tan li pa fè bagay la ou byen yon bagay ki sanble avèk sa a li anvi fè a, eksitasyon an ap kontinye ogmante. Pati andedan kò moun ki bay eksitasyon.

Definisyon 2500 mo Kreyòl. 2010.